Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.774

11 Април 2016г. Прочетена 2152
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 60 040 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.774 с площ от 1501кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XVII - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад