Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.785

08 Април 2016г. Прочетена 3076
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 52 240 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.785 с площ от 1306кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ II - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад