Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.786

08 Април 2016г. Прочетена 1802
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 70 200 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.786 с площ от 1755кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ IX - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад