Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.787

08 Април 2016 Прочетена 1778
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 66 840 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.787 с площ от 1671кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ VIII - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад