Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.790

08 Април 2016 Прочетена 2045
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 53 760 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.790с площ от 1344кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ VII - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад