Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.809

12 Април 2016 Прочетена 1710
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 193 640 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.809 по КККР на гр. Ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 4841кв.м., по предходен план кв.206, Парцел I, с адрес: гр. Ботевград, ул. Захари Стоянов.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад