Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.810

12 Април 2016г. Прочетена 2202
Категория: Продава
Тип на имота: Апартамент
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 322 120 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.810 по КККР на гр. Ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 8053кв.м., по предходен план кв.207, Парцел I, с адрес: гр. Ботевград, ул. Захари Стоянов.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад