Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.811

12 Април 2016г. Прочетена 2324
Категория: Продава
Тип на имота: Апартамент
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 299 120 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.811 по КККР на гр. Ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 7478кв.м., по предходен план кв.207, Парцел II, с адрес: гр. Ботевград, ул. Захари Стоянов.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад