Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.404

20 Април 2016г. Прочетена 3557
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 303 000 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.305.404 с площ от 2119кв.м., заедно със застроените в него сгради с идентификатор 05815.305.404.1 и с идентификатор 05815.305.404.2 по КК на гр. Ботевград, представляващ УПИ I - за общински детски комплекс в кв.140 по РП на гр. Ботевград /бивш пионерски дом/.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад