Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.519

12 Април 2016 Прочетена 1772
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 74 070 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.305.519 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1646кв.м., вид територия урбанизирана, НТП незастроен имот за друг, производствен, складов обект, по предходен план кв.235 /бивше редовно поделение/, УПИ VI, актуван с АОС №1470/02.07.2013г.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад