Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.522

13 Април 2016г. Прочетена 2092
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 105 600 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.305.522 с площ от 1164кв.м. по КККР на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.522.1 със ЗП-401кв.м. , представляващ УПИ IX-3516 - за производствена и складова дейност в квартал 235 / бивше редовно поделение / по РП на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад