Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.524

13 Април 2016 Прочетена 2171
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 96 900 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.305.524 с площ от 954кв.м. по КККР на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.524.1 със ЗП-407кв.м. , представляващ УПИ XI-3516 - за производствена и складова дейност в квартал 235 / бивше редовно поделение / по РП на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад