Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.556

13 Април 2016 Прочетена 1970
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 45 850 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.305.556 с площ от 1451кв.м. по КККР на гр. Ботевград , представляващ УПИ XIX-3516 - за производствена и складова дейност в квартал 236 / бивше редовно поделение / по РП на гр. Ботевград, празен, незастроен.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад