Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.580

12 Април 2016 Прочетена 1858
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 915 300 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.305.580 с площ от 3150кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ I-3516 - за произдствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на гр. Ботевград, заедно със застроената в него четириетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.580.1 със ЗП-828кв.м., със сутерен с площ от 247кв.м. /учебен корпус в бивше редовно поделение/.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад