Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.582

12 Април 2016г. Прочетена 2786
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 320 000 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.305.582 с площ от 4120кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ II-3516 - за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад