Поземлен имот в с. Гурково

22 Април 2016г. Прочетена 4284
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Гурково
Последна пазарна оценка: 23 100 лв.
Виж на картата


Продажба на УПИ IX-173 в кв.32 по плана на с.Гурково, Община Ботевград, с урегулирана площ от 915 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със ЗП-65кв.м., построена 1956г.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад