Поземлен имот в с. Трудовец

20 Април 2016 Прочетена 2743
Категория: Продава
Тип на имота: Магазин
Населено място: Трудовец
Последна пазарна оценка: 36 090 лв.
Виж на картата


Втори етаж на двуетажна масивна сграда/бивш клуб/ със ЗП-200кв.м., заедно със съответните ид.ч. от об.ч. на сградата и прилежащо мазе, както и дворното място в което е застроена сградата, представляваща УПИ VI-за квартален магазин с ур.площ от 1351кв.м., кв.16 по плана на с.Трудовец., актуван с АОС №596/2004г.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад