Резултатите от проведен конкурс за длъжността Архитект на Община Ботевград

11 Октомври 2018г.
Списък документи
Протокол извлечение - 2 - оценка от концепция
Протокол 2
Назад