Единен график на дейности, съгласно системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища

27 Април 2020 Прочетена 379
Единен график на дейности, съгласно системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища

ЕДИНЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

01.06.2020г. до 15.06.2020г. вкл. -  Подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие в 1-во класиране и издаване на насочващи писма за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място

22.06.2020г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране

23.06.2020г. до 26.06.2020г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране

30.06.2020г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране

01.07.2020г. до 03.07.2020г. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие във 2-ро класиране

06.07.2020г. - 08.07.2020г. - Записване на ученици след 2-ро класиране

09.07.2020г. до 14.09.2020г. - Попълване на свободните места.


 


 


 


 


 

 


Назад