ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

28 Октомври 2022 Прочетена 218
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

На 3 ноември  2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа, в зала „Христо Ботев“,  сградата на общинска администрация Ботевград (пл. „Освобождение“ № 13, гр. Ботевград) ще се проведе заключителната информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област в общините от Софийска област. Екипът на Центъра ще запознае участниците в срещата с програми за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд, както и възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.  Ще бъдат представени отворени и предстоящи мерки за подобряване на различни видове инфраструктура в общините. В програмата са включени и възможности за подкрепа на бизнеса и земеделските стопанства. Предвидени са и мерки, насочени към образователни, социални и културни институции.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите. 

Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

 

Галерия снимкиНазад

Последни новини

Prev Next