ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

08 Септември 2023 Прочетена 67

На 12 септември  2023 г. (вторник) от 11:00 часа, в зала „Ботевград“,  сградата на общинска администрация Ботевград (пл. „Освобождение“ № 13, гр. Ботевград) ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) в общините от Софийска област. Екипът на ОИЦ-София ще запознае участниците в срещата с обща и специализирана информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г., както и за програмите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 г. Ще бъде изнесена информация за резултатите на финансова подкрепа на програмите в Софийска област.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите. 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври 2023 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център. 

 

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Назад

Последни новини

Prev Next