ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА 2024г.

02 Април 2024г. Прочетена 119
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА 2024г.

Община Ботевград стартира процедура за избор на членове за Съвета на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/  и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване и реализиране на политики и програми за закрилата и развитието на децата.

 

 

Изборът в Съвета на децата се извършва по утвърдена от ДАЗД процедура. Прилагането на процедурата е разделена на 3 нива: общинско, областно и национално, които са взаимосвързани.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор. В него участват представители на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Община Ботевград кани всички деца, които желаят да се включат в Съвета на децата, да подадат своите заявления на гише „Деловодство и информация“ в работните дни до 24 май 2024 г. За целта ще трябва да бъде попълнено Приложение 1 /Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/, което ще откриете в приложението. Същото може да Ви бъде предоставено и на място на гише "Деловодство и информация"

Председателят на ДАЗД приключва процедурата за избор на членове на Съвета до 10 септември и изпраща покана за членство до одобрените кандидати за членове. До 30 септември 2024 г., одобреният кандидат-член заявява писмено своето желание за участие в работата на Съвета на децата. 

Списък от файлове
Приложение 1

Назад