ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

05 Ноември 2019 Прочетена 184
ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На 15 ноември 2019г. (петък) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето на читалище  „Христо Ботев 1884“ в Ботевград (пл. „Освобождение“ №13).  По време на приемната експертите на ОИЦ – София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с възможностите за грантово финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и проектите на индикативни годишни работни програми за 2020 година. Експертите ще бъде на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с възможностите за финансиране чрез  финансови инструменти (специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от ЕСИФ и национално финансиране от Оперативните програми, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор). Финансовите инструменти целят по-ефективно използване на публичния ресурс и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти. 
Кампанията в Софийска област продължава в община Пирдоп, където екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение на гражданите на 18 ноември 2019г.


 ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Назад