Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Ботевград

07 Септември 2023 Прочетена 97

На  12 септември 2023 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Ботевград (гр. Ботевград, пл. „Освобождение 13 - пространството между сградата на Община Ботевград и НЧ „Христо Ботев 1884“). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

 - Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;

 - Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;

 - Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). 

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми. 

 


Назад