Изтича срокът за плащане на данъци с отстъпка

27 Април 2021 Прочетена 161
Изтича срокът за плащане на данъци с отстъпка

5 май (сряда) е крайната дата, до която гражданите и юридическите лица могат да покрият задълженията си към Община Ботевград и да получат отстъпка.

Физическите и юридическите лица, които спазят срока за отстъпка, ще се възползват от намаление на дължимата сума за такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

Припомняме, че при предплащане на такса битови отпадъци се прави отстъпка:

- в размер на 15% за физически лица;

- в размер на 5% за предприятия 

- в размер на 5% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ;

- в размер на 5% за предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Отстъпката за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства е в размер на 5%.

Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси"  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.

Начин на плащане:

- на каса в центъра за обслужване на клиенти в сградата на Община Ботевград

- на каса в кметствата на селата на територията на общината

- по банков път по сметка на община Ботевград:

IBAN: BG05 IORT 8048 8493 1901 00

Кодове за вид плащане:

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442500 2% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

- на касите на Easy Pay

- чрез системата за електронно разплащане ePay

- на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.

- чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД, Пощенска банка ЕАД

 


Назад

Последни новини

Prev Next