Кметът г-н Иван Гавалюгов с призив до държавните институции за финансиране на централния водопроводен пръстен на гр.Ботевград

12 Април 2019 Прочетена 490
Кметът г-н Иван Гавалюгов с призив до държавните институции за финансиране на централния водопроводен пръстен на гр.Ботевград

Кметът на Община Ботевград г-н Иван Гавалюгов изпрати официално писмо до държавните институции, относно финансиране на подмяната на централния водопроводен пръстен на гр.Ботевград.

В него кметът призовава отговорните държавни органи в спешни срокове да се осигурят финансови средства средства за продължаване на подмяната на централния водопровод в града, която започна през миналата година. Поради липса на яснота и сигурност относно възможността да се осигури държавно финансиране, съгласно сключения договор, строителната компания изпълнител преустанови строителните дейности още през август 2018-та,  отказвайки да продължи работа, тъй като към настоящия момент е реализирала доставки и дейности за малко над 700 000 лв. без ДДС, които са частично разплатени с осигурените 557 800 лв. от МРРБ.  Изпълнените към момента СМР са частични и не  осигуряват изпълнението дори на един от трите проектни етапа, което от своя страна не води до осезаемо подобряване на предоставяната услуга дори в една част от града.

Напомняме, че Община Ботевград е една от малкото в България, която работи в пълен синхрон с държавните институции в изпълнение на националната политика за консолидиране на ВиК сектора, като през 2016-та година стана член на областната ВиК асоциация, което автоматично даде възможност на всички общини от областта да кандидатстват с водни проекти по ПРСР, а на асоциацията и на държавния ВиК оператор, предоставящ услуги и опериращ с публичните активи – да кандидатстват за средства за подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС.

Своевременно Община Ботевград възложи проектиране подмяната на най-невралгичната и важна част от водоснабдителната система на Ботевград – основния градски водопреносен пръстен, който проект бе изготвен и одобрен още същата година, а през 2017-та бе проведена процедура и избран изпълнител с условие на плащане „при осигурено финансиране от МРРБ“ . Изготвянето и одобрението на проект, с последващо издаване на разрешение за строеж и избор на изпълнител след провеждане на предвидената в закона за обществени поръчки процедура, бе и условието на министерството да подпишем споразумение за целево финансиране на проекта, който възлиза на обща стойност 2 197 000 лв. с ДДС, от които до момента са осигурени само 557 800 лв.

Забавянето на финансирането и изпълнението на проекта води до продължаващо и почти ежеседмично спиране на водоснабдяването в големи райони на Ботевград, а понякога и в целия град, поради аварии на централния пръстен, обект на подмяната. Само през 2018 г. повече от десет пъти е спирало водоснабдяването в града за между 4 и 12 часа.

От 1 април 2019 г. предоставянето на ВиК услуги за населението на община Ботевград вече се извършва от държавното търговско дружество „ВиК „ ЕООД София, чийто принципал е именно Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Това означава, че държавното дружество оперира с общинска публична инфраструктура в лошо физическо и функционално състояние, като сериозните разходи за отстраняване на  все по-честите и сериозни аварии по водопроводната мрежа вече се поемат от държавния оператор. От началото на месец април имаше цели две прекъсвания на водоснабдяването в целия град с продължителност повече от 4 часа, именно поради аварии и ремонтни дейности на централния водопровод.

 

С пълния текст на писмото може да се запознаете в прикачения файл.

Списък от файлове
Писмо

Назад

Последни новини

Prev Next