Коледна изложба по проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” показаха децата от клубове „Арт ателие“

20 Декември 2019 Прочетена 2071
Коледна изложба по проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” показаха децата от клубове „Арт ателие“

          Децата от клубовете „Арт ателие“ към ДГ „Славейче“ - Ботевград, ДГ „Слънце“ - Ботевград, ДГ „Кокиче“ - Ботевград, ДГ „Иглика“ - Ботевград, ДГ „Детелина“ - с. Скравена, ДГ „Детелина“ - с. Врачеш, ДГ „Здравец“, с. Трудовец и ДГ „Здравец“ - с.Литаково показаха изработеното от тях в Коледна изложба, подредена във фоайето на НЧ „Христо Ботев 1884“, Ботевград.

Клубовете са създадени по проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград“ №BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1.

 

Със средства от проекта за закупени материали, с които децата участват в мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение по интереси, като по този начин се осигуряват равни шансове за максимално интелектуално, социално, културно и физическо развитие на всяко дете и равнопоставеното му включване в образователния процес, превъзмогвайки различията, произтичащи от семейна среда, социално положение, етнос и културна общност.

 

Проектът обхваща общо 520 деца от детските градини в общината.

 

Галерия снимкиНазад