Община Ботевград организира заключителна пресконференция по проект „Подай ръка”

27 Май 2020 Прочетена 271

Община Ботевград организира заключителна пресконференция по проект „Подай ръка”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.001-0045-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Дата на провеждане: 28.05.2020 г.

Начален час: 11.00 часа

Място на провеждане: Зала на Община Ботевград чрез официалната интернет страница на община Ботевградна адрес: https://botevgrad.bg

Цел на пресконференцията: осигуряване на максимално информационно покритие в Община Ботевград и извън нея за конкретните изпълнени дейности по проекта, осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. за реализацията на проекта, осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост, осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проектите.

Очаквани резултати от провеждане на пресконференцията:

  • Оповестяване на резултатите от реализацията на проекта

  • Прозрачност при разходването на средствата от Европейски фонд за регионално развитие.

  • Максимална информираност на обществеността за финансирането от Европейски фонд за регионално развитие.

Списък от файлове
Заключителна пресконференция по проект "Подай ръка"

Назад

Последни новини

Prev Next