Община Ботевград продължава работа по проект "Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19"

01 Април 2021 Прочетена 85
Община Ботевград продължава работа по проект "Топъл обяд  в условия на пандемия от COVID-19"

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов подписа договор с Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд  в условия на пандемия от COVID-19“. Общата стойност на договора, финансиран от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG05FMOP001-5.001, e 45 144,00 лева.

От 11 януари до 27 април,  в рамките на 76 работни дни, 200 лица ще получават супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт. В случай, че лицата заявят необходимост, ще им бъде предоставяна и съпътстваща подкрепа, която се изразява в индивидуално консултиране и съдействие, съобрзно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди и проблеми с цел преодоляване на последствията от продължителната социална изолация.


Назад

Последни новини

Prev Next