Община Ботевград спечели проект за осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца от сегрегирани квартали в приемни детски градини

29 Октомври 2021 Прочетена 71
Община Ботевград спечели проект за осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца от сегрегирани квартали в приемни детски градини

Община Ботевград е спечелила проект „Осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца от сегрегирани квартали в приемни детски градини и продължаване на образователната десегрегация в град Ботевград“ по национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейностите за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ към „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ /ЦОИДУЕМ/.

            Част от дейностите включват осигуряване на безплатен транспорт, в рамките на населеното място, за деца в задължително предучилищно образование или за деца, живеещи в отдалечени райони, до несегрегирани приемни образователни институции, както и осигуряване на учебни пособия и материали в процеса на образователна десегрегация.

            В проекта са включени образователни медиатори, които ще подпомагат безопасното транспортиране на децата до детските градини в града.

            Дейностите по проекта стартират на 1-ви ноември и са със срок на изпълнение до 30-ти юни 2022 година.


Назад