ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

07 Септември 2023г. Прочетена 372
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

„ЧЕЛОПЕЧ – ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“ В ЧЕСТ НА 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ  НА РОДЕНИЯ В С. ЧЕЛОПЕЧ  БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ И ПОЕТ  ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ

РЕГЛАМЕНТ

1. Право на участие в конкурса имат всички български граждани, без ограничение на възрастта;

2. Съдържанието на творбата трябва да отговаря на темата на конкурса „ЧЕЛОПЕЧ  - ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“;

3. Конкурсът е анонимен. Творбата е неподписана и се поставя в голям плик само с надпис: за Националния конкурс за поезия „“;

Малък, запечатан плик, съдържащ данните на автора (трите имена, възраст, адрес, телефон за връзка), също неподписан се поставя в големия плик;

4. Всеки автор има право да участва с една творба, написана специално за конкурса и непубликувана;

5. Технически изисквания към творбата: 

 Шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12;

 Творбата следва да е написана на кирилица, като се спазват правилата за правопис и пунктуацията;

 Творби, несъобразени с темата на конкурса и техническите изисквания, отпадат от класирането.

6. Творбите се изпращат на хартиен носител на адрес:

Община Челопеч

с. Челопеч

пл. „Освобождение“ №1

община Челопеч

за Национален литературен конкурс за поезия „Челопеч - чело на слънцето“. Срок за изпращане на творбите: до 15 октомври 2023 г., валидно е пощенското клеймо.

7. Награди:

I награда – 500 лв.

II награда – 300 лв.

III награда - 200 лв.

Поощрителна награда – 100 лв.

8. Жури:

Председател: 

Ирина Харалампиева – дъщеря на поета Харалампи Харалампиев

Членове:

Добромир Банев – поет

Любомира Калчева– преподавател по български език и литература към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч 

Наградените творби ще бъдат обявени публично на сайта на община Челопеч, www.chelopech.egov., Връчването на наградите ще бъде на официалното честване от рождението на поета Харалампи Харалампиев на 20.10.2023 г.

 


Назад

Последни новини

Prev Next