Общинската субсидия за пострадалите от наводненията в селата Врачеш, Гурково и Новачене е преведена

08 Септември 2023г. Прочетена 599
Общинската субсидия за пострадалите от наводненията в селата Врачеш, Гурково и Новачене е преведена

49 домакинства от селата Врачеш, Гурково и Новачене са получили общо 37 900 лева, които временната комисия за подпомагане на пострадали от наводненията в община Ботевград определи и разпредели на своите заседания през месец юли.

            Останалите заявления на кандидатстващи за подпомагане от Община Ботевград не отговарят на критериите, залегнали в решението на Общинския съвет за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от наводненията през месец юни. 

            Всеки заявител може да получи информация за статуса само на своето лично заявление в приемната на отдел „ХСД“ в сградата на Община Ботевград от 08:30 ч. до 12:30 ч., както и в кметствата и кметското наместничество на Врачеш, Новачене и Гурково.

            Община Ботевград напомня, че разполага с информация само за общинската финансова подкрепа!

Част от пострадалите жители, които са получили еднократна социална помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, са подали своите искания и до фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика чрез Община Ботевград. Информация за решенията на фонд „Социална закрила“ към момента не е предоставена в общината. Когато работата на фонда приключи, неговата администрация ще разпрати писма на заявителите. Общинските служители също ще информират по телефона заявителите, когато списъците бъдат изпратени.


Назад