ОИЦ-София организира публично обсъждане в гр. Ботевград

23 Април 2024г. Прочетена 220

ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

 

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0045 „Осигуряване на интегрирано развитие на Софийска област“ с водещ партньор Областна администрация – Софийска област ще се проведе на 24.04.2024 г. в три общини:

-          гр. Златица, зала на общината от 14:00 часа;

-          гр. Етрополе, зала на НЧ „Тодор Пеев 1971“ от 16:00 часа;

-          гр. Ботевград, зала на общината от 18:00 часа;

Публични обсъждания ще бъдат проведени в населените места (общини) от областта, където са планирани дейности в концепциите за ИТИ.

За участие в публичните събития са поканени партньорите в концепциите, община Ботевград, община Етрополе, община Златица, Агенция “Пътна инфраструктура’’, Сдружение Национална младежка мрежа, представители на местните администрации, заинтересовани организации и институции, медии, широката общественост. Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР.

Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на обсъжданията или чрез анкети, които са достъпни на Фейсбук страницата на ОИЦ – София, както и на сайта www.bgregio.bg, www.eufunds.bg. Препоръки или възражения могат да се изпращат също и на електронната поща на ОИЦ-София/ Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР oic.sofia@gmail.com в срок до три дни от приключване на всички публични обсъждания.

В периода 18-30 април 2024 г. Областен информационен център – София-град и София-област, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Югозападния регион, ще организира провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, преминали етапа на оценка на административно съответствие и допустимост. 8 са концепциите за ИТИ от София област, които успешно преминаха този етап.

ЛИНК към: Презентации на 8 бр. концепциите за ИТИ от София област и график:

https://bgregio.eu/…/iti…/Grafik-lokacii-OIC-Sofiq-04.24

(В последния слайд на всяка презентация е поместен линк на анкетата, копира се в лентата за адреси и става активна)

Всички новини за ИТИ: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/iti

 

Звено за публични консултации

към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион

 

Областен информационен център –  София

гр. София 1408, бул. „Витоша" 99

E-mail: оic.sofia@gmail.com

тел. 02/44 00 782


Назад