Онлайн анкета относно Концепция за интегрирани териториални инвестиции с кандидат Община Ботевград

22 Април 2024г. Прочетена 154

Във връзка с общественото обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0148 „Зелен и социален Югозападен регион “с водещ партньор община Ботевград, Ви уведомяваме, че заинтересованите страни могат да изразят своето мнение относно концепцията и чрез анкети.

Анкетата е анонимна и може да бъде попълнена до 30.04.2024 г.

ЛИНК КЪМ ОНЛАЙН АНКЕТАТА:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoZTTEmsxJ5e3cwPLf3yrBekAKzGbuQMw5WesLcGiIq-fEpw/viewform?usp=sharing

Анкетата е достъпна и на Фейсбук страниците на Община Ботевград и на ОИЦ – София, както и на сайтовете www.bgregio.bg, www.eufunds.bg.

Разчитаме на Вашата активност!


Назад