ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2019-2023

21 Януари 2021 Прочетена 547
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2019-2023

   През периода на първата година от управлението на мандат 2019 - 2023 продължихме работа, следвайки стриктно и последователно заложените цели в Управленската програма. 2020г. обаче се оказа неподозирано различна за целия свят, изправяйки ни пред предизвикателството да се борим за здравето и живота си в условията на социална изолация. Пандемията от COVID -19 наложи промени в организацията на работа и на Общинска администрация – Ботевград, което, разбира се, промени и фокусът в реализацията на някои от целите, заложени в Програмата ни за управление. Въпреки всичко и доколкото извънредната ситуация го позволи, сме изпълнили в голямата си част задачите, които сме си поставили за първата година от настоящия управленски мандат.

Пълното съдържание на отчета е в приложения файл.

Списък от файлове
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2019-2023

Назад