Проведе се общинският кръг на Националното състезание по БДП

01 Март 2023 Прочетена 533
Проведе се общинският кръг на Националното състезание по БДП

На 28.02.2023 г. от 14:00ч. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ботевград, се проведе общинският кръг на Националното състезание по БДП за I състезателна група (ученици от V-VII клас).

В състезанието участваха четири отбора от: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ботевград, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград, ОУ „Л. Каравелов“ – с. Трудовец и ОУ „Отец Паисий“ – с. Врачеш.

Целта на провеждането на състезанието е подпомагане на възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми, лична и колективна безопасност.

Общинският кръг на Националното състезание по БДП се проведе съгласно приетия от МОН регламент в две части: писмен тест и практически тест. Писменият тест, съставен от  комисия, определена със заповед на началника на РУО София – област, е с времетраене 25 минути и съдържа 25 въпроса от изучавания в училище материал по БДП.

Практическият тест е с времетраене до 15 минути и се изпълнява от двама състезатели от отбор, момче и момиче, без значение класа, в който се обучават. Той изисква преминаване с велосипед през десет елемента, определени  по регламент от МОН. Класирането е отборно. Победител е отборът, събрал най – голям сбор точки от писмения и практическия тест.

Първенец в състезанието е отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ботевград. Той ще представлява община Ботевград в областния кръг на Националното състезание по БДП.

Галерия снимкиНазад

Последни новини

Prev Next