РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОИЦ – СОФИЯ 

01 Ноември 2022 Прочетена 394
РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОИЦ – СОФИЯ 

На 3 ноември 2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в зала „Христо Ботев“, сграда на общинска администрация Ботевград (пл. „Освобождение“ № 13, гр. Ботевград) екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе работна среща с медиите. В рамките на събитието ще бъдат представени постигнатите резултати от проведената информационна кампания в общините на Софийска област. 

Поканени за участие са национални и регионални медии.

 

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


Назад

Последни новини

Prev Next