Разписание на автобусна градска линия

26 Януари 2018 Прочетена 7224

Община Ботевград напомня, че е въведена облекчена процедура по издаване на картите за транспорт, предназначени за пенсионери.

Необходимите условия са: гражданите да получават пенсия за осигурителен стаж и възраст /по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал.1 и ал.3 от същия кодекс /. Гражданите по т.1 да са с постоянен адрес по лична карта/паспорт на територията на община Ботевград.

Жителите на общината, отговарящи на тези две условия, имат право на безплатна карта за пътуване от Автогара Ботевград до едно населено място по техен избор на територията на община Ботевград, съгласно действащото разписание на междуселищните линии. Също така могат безплатно да ползват вътрешноградска линия Ботевград, която тръгва всекидневно от Автогара Ботевград / спирка Микроелектроника по следното разписание:

                                                           РАЗПИСАНИЕ ГРАДСКА ЛИНИЯ      
                   
СПИРКИ                             
                   
Автогара Ботевград 5.15 6.49 7.15 10.25 13.15 14.48 17.50 21.15 23.00
ТПГ "Ст. Панчев" 5.19 6.48 7.19 10.21 13.19 14.46 17.45 21.19 22.58
Разклона за Зелин 5.20 6.46 7.20 10.19 13.20 14.45 17.43 21.20 22.57
ЖК "Изток" /стария/ 5.21 6.45 7.21 10.18 13.21 14.44 17.42 21.21 22.56
Ресторант "Олимп" 5.22 6.44 7.22 10.17 13.22 14.43 17.40 21.22 22.55
ЖК "В. Левски"-чешмата 5.25 6.41 7.25 10.14 13.25 14.40 17.37 21.25 22.52
"Кауфланд" - - - 10.12 13.26 - 17.35 - -
Болницата 5.27 6.38 7.27 10.11 13.27 14.37 17.34 21.27 22.49
"Родина" 5.28 6.37 7.28 10.10 13.28 14.36 17.33 21.28 22.48
ул. "Преслав" 5.29 6.36 7.29 10.09 13.29 14.35 17.32 21.29 22.47
ЖК "Саранск" - супера 5.30 6.35 7.30 10.08 13.30 14.34 17.31 21.30 22.46
ЖК "Саранск" - тотопункт 5.32 6.32 7.33 10.05 13.32 14.33 17.29 21.32 22.43
Моста "Чавдар" 5.35 6.30 7.36 10.03 13.35 14.30 17.25 21.35 22.40
Автогара Ботевград 5.38 6.27 7.39 10.00 13.38 14.27 17.22 21.38 22.37
Микроелектроника 5.44 6.20 7.45 - 13.44 14.20 17.15 21.44 22.30

 

При възникване на въпроси или необходимост от уточнения във връзка с издаването на новите транспортни карти, гражданите  могат да се обръщат към общинска администрация на телефон: 0723/66603 или на електронен адрес: obshtina@botevgrad.org.

Списък от файлове
Разписание - градска линия

Назад

Последни новини

Prev Next