Ремонт на подстанция на ЕСО налага прекъсвания на електрозахранването в населени места в общините  Ботевград и Своге

08 Февруари 2024г. Прочетена 85

 

Прекъсванията ще бъдат на 12 февруари от 10:00 ч. до 18:00 ч. и на 16 февруари от 14:00 ч до 15:00 ч.

 

София, 08.02.2024 г. - На 12 и 16 февруари 2024 г. ще бъде осъществен планов ремонт в подстанция „Ботевград“, която е собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО).

 

Във връзка с ремонтните дейности на 12 февруари в периода от 10:00 ч до 11:00 ч и на 16 февруари в периода от 14:00 ч до 15:00 ч  ще бъде прекъснато електрозахранването в следните населени места:

- части от гр. Ботевград;

- селата Боженица, Врачеш, Гурково, Краево, Липница, Литаково, Новачене, Радотина, Рашково и Скравена, община Ботевград;

- село Осеновлаг, община Своге. 

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/. 

 

 

Корпоративни комуникации и маркетинг

Електрохолд България

communications@electrohold.bg


Назад