С държавни, общински и средства от дарения ще бъдат обезщетени пострадалите от наводненията

20 Юни 2023г. Прочетена 835
С държавни, общински и средства от дарения ще бъдат обезщетени пострадалите от наводненията

Държавата ще отпусне помощ за пострадалите от наводненията в цялата страна в размер до 1512 лева веднага след одобрение на заявленията им от страна на Агенцията за социално подпомагане. Всички засегнати от община Ботевград могат да получат образец на заявлението от Дирекция социално подпомагане или от кметството на населеното място, в което се намират. Попълненият документ се подава в Дирекция социално подпомагане – Ботевград. За отпускане на финансова помощ на лица и семейства, пострадали при кризисни ситуации, може да се кандидатства и през фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, като Заявленията и документите за кандидатстване се подават в общините по населени места, а максималният размер на помощта е до 2500лв. За повече информация ТУК

            Община Ботевград също ще отпусне финансова помощ на пострадалите. За целта екипи от общинска администрация – Ботевград през изминалата седмица обходиха домовете на пострадалите в най-засегнатите населени места, където беше обявено бедствено положение, и събраха информация за щетите върху движимото и недвижимото имущество на собствениците им. На базата на тази информация Общинският съвет ще определи размера на средствата, които общината ще отпусне за подпомагане, на редовната си сесия на 29 юни. Ще бъде формирана и комисия с участието на общински съветници, която да разпредели гласуваните средства.

            Във връзка с постъпили запитвания, Община Ботевград информира, че всички, които желаят да подпомогнат пострадалите, могат да го направят чрез превод по банкова сметка, както следва:

ТЕКСИМ БАНК АД, ОФИС БОТЕВГРАД

IBAN: BG94 TEXI 9545 8408 1448 01

BIC: TEXIBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 51 00

ОСНОВАНИЕ: „Дарение за пострадалите от наводненията в община Ботевград“.

Желаещите, които искат да предоставят черна и бяла техника или друг вид материална помощ, могат да се свържат със служител на община Ботевград на тел. 0723/69-109. Според направения опис на щетите ще бъде предоставена актуална информация за конкретни нужди, посочени от пострадалите, и при съответствие с предложената помощ, тя ще бъде приета или ще бъде осъществено съдействие за лично предаване.

            Община Ботевград се възползва и от възможността за подкрепа, която се предоставя от Агенцията по заетостта по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица (ПОЗПБЛ), като поиска да наеме 20 безработни лица за период от 3 месеца на 4-часов работен ден., които ще бъдат включени в групи за изпълнение на аварийни дейности за преодоляване последствията от обявеното частично бедствено положение в общината. Искането беше одобрено и то ще се обезпечи с финансов ресурс от Агенцията по заетостта.


Назад