СЪОБЩЕНИЕ във връзка Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград

23 Март 2023г. Прочетена 557

 

    Във връзка с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград /Наредбата/, приета с Решение № 25/23.02.2023г. на ОбС – Ботевград, уведомяваме всички заинтересовани спортни клубове, които развиват дейност и са със седалище и адрес на управление на територията на община Ботевград, че могат да подават Заявления за кандидатстване за финансово подпомагане в срок до 13.04.2023г. включително.

    Спортните клубове следва да отговарят на посочените изисквания в чл. 3 – чл. 8 от Наредбата.

    Заявленията, заедно с приложените към тях документи, е необходимо да бъдат подготвени съобразно условията на чл. 14 от Наредбата.

    Заявленията се приемат в Центъра за информационно обслужване на гражданите, на гише „Деловодство“, в сградата на Общинска администрация – Ботевград, всеки делничен ден от 08,30ч. до 17,30ч.

 

        Приложение:

1.Образци и формуляри за попълване във формат „word“;

2.Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград.

Списък от файлове
Приложения и образци към Наредбата
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград

Назад

Последни новини

Prev Next