Среща на общинското ръководство със спортните клубове в община Ботевград

10 Май 2023г. Прочетена 470

Във връзка с възникнали въпроси и предложения, общинското ръководство кани всички заинтересовани страни на среща в понеделник - 15 май, от 17:00 ч. в зала Ботевград за обсъждане условията и критериите за получаване на финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград, залегнали в действащата Наредба. Целта на срещата е да се направят необходимите разяснения, да се чуят мнения и обсъдят конретни предложения за подобряване на нормативния документ. Всеки, който има предложения за изменение на правилата и условията за финансово подпомагане, може да ги направи и в писмен вид предварително, като изпрати предложенията си на официалния електронен адрес на Община Ботевград obshtina@botevgrad.org
Надяваме се, че с общи усилия ще успеем да направим една по-ефективна и справедлива общинска Наредба, която да удовлетворява в маскимална степен местните спортни клубове и да подпомогне развитието на организирания спорт в община Ботевград.


Назад

Последни новини

Prev Next