ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА АЛТЕРНАТИВНОТО КИНО „МИНИ ФИЛМ” – ПОПОВО 2021

13 Септември 2021 Прочетена 306
ТРИНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ  НА АЛТЕРНАТИВНОТО КИНО  „МИНИ ФИЛМ” – ПОПОВО 2021

ТРИНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

 НА АЛТЕРНАТИВНОТО КИНО

„МИНИ ФИЛМ” – ПОПОВО 2021

С  ПАРТНЬОРСТВОТО И ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА  НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ОБЩИНА ПОПОВО, СЪЮЗА НА ФИЛМОВИТЕ ДЕЙЦИ И ТЕЛЕВИЗИЯ "СКАТ"

 

С Т А Т У Т 

ЦЕЛ НА  ФЕСТИВАЛА 

Фестивалът на алтернативното кино си поставя за цел да събере и представи най-интересната и значима продукция, създадена от непрофесионални киноклубове и кинолюбители по определена тематика.

Фестивалът стимулира нестандартния подход при изграждането на филми, свързани с глобализиращото се съвремие.

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
     Тринадесетият национален фестивал на алтернативното кино „Мини филм” -  Попово 2021 се организира от  Община Попово и Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1882”- Попово, със съдействието на Съюза на филмовите дейци и Федерация за алтернативно кино, с финансовата подкрепа на Телевизия „СКАТ” и  Министерство на културата .
     Фестивалът ще се проведе от 22 октомври 2021 година до 24 октомври 2021г.
     Откриването на фестивала е на 22 октомври 2021 година  от 17:00 часа в  Народно читалище „Св .св. Кирил и Методий 1882” - Попово
 
 ТЕМАТИКА
 
Фестивалът има конкурсен характер на тема:
„Светът около нас”
УЧАСТИЕ
Право на участие в ХIII  Национален фестивал на  алтернативното кино „Мини филм” - Попово 2021  имат всички киноклубове  и индивидуални  непрофесионални   автори на филми   в  България.
Всички  филми трябва да бъдат предоставени на  DVD носител. Към него трябва  да бъде приложен списък със заглавията на филмите в тяхната последователност и времетраенето  на всеки от тях.
Общата продължителност на филмовата програма е с времетраене до 20 минути. При представяне на отделни филми тяхната продължителност е до 7 минути.
Не се допускат филми представени на предишни фестивали в град Попово.
Филмите със съответните надписи и стартови  знаци се предават на технически  екип най-късно 1 час преди откриването на фестивала и се получават след прожекцията.
Организаторите  поемат отговорност за опазването  на филмите  по време на фестивала. Те  си запазват правото за използване на филмите  или части от тях с цел широкото пропагандиране тематиката на фестивала, за просветни, обществени и други дейности с некомерсиален характер.
Командировките на участниците се поемат от институтите,  които ги изпращат.
Организаторите резервират нощуване в хотел или квартира според предварителната заявка.
Заявка за участие във фестивала /по образец/ се приемат най-късно до  8 октомври   2021  година на адрес:
ГР. ПОПОВО – 7800,  ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ
УЛ. ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” №1
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1882”
ТЕЛ:; GSM: 0885 708 869;0887 692 856
e- mail: hristova_popovo@abv.bg
 
ЖУРИРАНЕ 
Оценката и  класирането  на  филмите  ще  става  от           жури по следните показатели:
- сценарна разработка
- режисура
- операторско майсторство
- монтаж
- звуково оформление
 
НАГРАДИ
 
Награда „Иван Братанов” за  цялостно представяне на киноклуб – 200 лв., статуетка и диплом;
Първа награда за филм – 200 лв., статуетка и диплом;
Втора награда за филм – 100 лв., статуетка и диплом;
Трета награда за филм – 80 лв., статуетка и диплом;
Награда за сценарий – 120 лв., статуетка и диплом;
Награда за режисура – 120 лв., статуетка и диплом;
Награда за операторско Майсторство– 120 лв., статуетка и диплом;
Награда за монтаж – 80 лв., статуетка и диплом;
Награда за звуково оформление – 80 лв., статуетка и диплом;
Награда за къс филм до 4мин. – 120 лв., статуетка и диплом;
Списък от файлове
Заявка за участие

Назад

Последни новини

Prev Next