В края на месеца изтича срокът за плащане на данъци с отстъпка

11 Юни 2020 Прочетена 460
В края на месеца изтича срокът за плащане на данъци с отстъпка

30 юни (вторник) е крайната дата, до която гражданите и юридическите лица могат да покрият задълженията си към Община Ботевград и да получат отстъпка.

Срокът за ползване на отстъпките бе удължен с два месеца по предложение на Кмета на Община Ботевград - г-н Иван Гавалюгов с решение на Общински съвет - Ботевград в началото на месец април, поради кризата с COVID 19. Физическите и юридическите лица, които спазят срока за отстъпка, ще се възползват от намаление на дължимата сума за такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

Припомняме, че при предплащане на такса битови отпадъци се прави отстъпка:

- в размер на 30% за физически лица;

- в размер на 15% за предприятия, попадащи в категория микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за подаването й преди предплащането на таксата – 12 юни 2020 год.   

- в размер на 10% за предприятия, попадащи в категория големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали  декларация и удостоверение от НАП;

- в размер на 10% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ;

- в размер на 10% за предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Отстъпката за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства е в размер на 5%.

До 30 юни е и срокът за плащане на първата вноска от налога, което означава, че от 1 юли се начисляват лихви за просрочени задължения.

Към 11.06.2020г. събираемостта на местните данъци и такси за 2020г. е в размер на:

- данък недвижими имоти - 46,90%

- данък МПС - 35,30%

- патентен данък - 45,70%

- такса битови отпадъци - 41,19%

Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси"  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.

Начин на плащане:

- по банков път по сметка на община Ботевград:

IBAN: BG93FINV91508404348306

Кодове за вид плащане:

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
442500 2% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ
441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

- на касите на Easy Pay

- чрез системата за електронно разплащане ePay

- на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.

- чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД, Пощенска банка ЕАД

- чрез онлайн банкиране от притежателите на дигитален портфейл в iCard


Назад

Последни новини

Prev Next