Заповед за отмяна на режимно водоподаване (режим на водоползване)

02 Май 2023г. Прочетена 338

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София област с вх. №5300-376/24.04.2023 г., с което се предлага отмяна на въведеното режимно водоподаване за селата Липница и Елов дол, община Ботевград

О Т М Е Н Я М:

Заповед №ОА-388/29.07.2022 г., считано от 01.05.2023 г., с която е въведено режимно водоподаване (режим на водоползване) в с. Липница и с. Елов дол, община Ботевград.

Списък от файлове
Заповед

Назад