Решения на ОбС от 2021г.

Решение 1 до 17 от 01.2021г.
Решение 18 до 50 от 02.2021г.
Решение 51 до 75 от 03.2021г.
Решение 119 до 144 от 06.2021г.
Решение 145 до 167 от 07.2021г.
Решение 76 до 101 от 04.2021г.
Решение 102 до 118 от 05.2021г.
Решение 168 до 195 от 09.2021г.
Решение 196 до 218 от 10.2021г.
Решения 219 до 232 от 11.2021 г.
Решения 233 до 250 от 12.2021 г.
Назад