Решения на ОбС от 2022г.

Решение 1 до 14 от 01.2022г.
Решение 15 от 02.2022г.
Решение 16 до 46 от 02.2022г.
Решение 47 до 53 от 03.2022г.
Решение 54 до 83 от 04.2022г.
Решение 84 до 85 от 04.2022г.
Решение 86 до 106 от 04.2022г.
Решение 107 до 120 от 05.2022г.
Решение 121 до 143 от 06.2022г.
Решение 144 до 167 от 07.2022г.
Решение 168 от 07.2022г.
Решение 169 до 183 от 08.2022г.
Решение 184 до 205 от 09.2022г.
Решение 206 до 225 от 10.2022г.
Решение 226 до 229 от 11.2022г.
Решение 230 до 257 от 12.2022г.
Решение 258 до 279 от 12.2022г.
Назад