Решения на ОбС от 2023г.

Решение 1 до 21 от 01.2023г.
Решение 22 до 48 от 02.2023г.
Решение 49 до 55 от 03.2023г.
Решение 56 до 80 от 03.2023г.
Решение 81 до 104 от 04.2023г.
Решение 105 до 115 от 05.2023г.
Решение 116 до 148 от 05.2023г.
Решение 149 до 157 от 06.2023г.
Решение 158 до 177 от 06.2023г.
Решение 178 до 206 от 07.2023г.
Решение 207 до 227 от 08.2023г.
Решение 228 до 232 от 09.2023г.
Решение 233 до 248 от 09.2023г.
Решение 1 до 4 от 11.2023г.
Решение 5 до 23 от 11.2023г.
Решение 33 до 58 от 12.2023г.
Решение 24 до 32 от 12.2023г.
Назад