00257-2016-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“

03 Август 2016

„Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“, със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1„Доставка на 1 (един) брой употребявана асфалтополагаща машина”

Обособена позиция №2– „Доставка на 1 (един) брой употребяван валяк двубандажен асфалтов и доставка на 1 (един) брой употребяван комбиниран асфалтов валяк”

Обособена позиция №3 –„Доставка на 1 (един) брой употребяван камион самосфал“

 

Обособена позиция №4 – „Доставка на 1 (един) брой нова компактна комунална мултифункционална машина“

 

Обособена позиция №5 – „Доставка на 1 (един) брой употребявана мотометачна машина“ и

 

Обособена позиция № 6 – „Доставка на 1 (един) брой нов багер“

Документация
Документация
03 Август 2016
Обявление
Обявление
03 Август 2016
Обявление за възложена поръчка
08 Декември 2016
Обявление за приключен договор ОП4
05 Януари 2017
Обявление за приключен договор ОП5
05 Януари 2017
Обявление за приключен договор ОП 6
15 Юни 2017
Решение
Решение
03 Август 2016
Решение за прекратяване на ОП1,2 и 3
12 Октомври 2016
Решение за избор на изпълнител
26 Октомври 2016
Договори
Проект на договор
03 Август 2016
Договор ОП6
08 Декември 2016
Договор ОП4
08 Декември 2016
Договор ОП5
08 Декември 2016
Протоколи
Протокол 4
26 Октомври 2016
Протокол 1
26 Октомври 2016
Протокол 2
26 Октомври 2016
Протокол 3
26 Октомври 2016
Файлове за преглед
Образци
03 Август 2016
Нов образец 3.4
17 Август 2016
Нов образец 3.5
17 Август 2016
Нова техническа спецификация за ОП-5
17 Август 2016
Нова техническа спецификация за ОП-6
17 Август 2016
Решение за промяна
17 Август 2016
Разяснение 1
19 Август 2016
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
08 Септември 2016
Съобщение
13 Октомври 2016
Доклад
26 Октомври 2016
Назад