00257-2018-0002 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от НДЕФ, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш; Обособена позиция №2: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ "Детелина" в село Скравена“

24 Януари 2018
Документация
Документация
24 Януари 2018
Обявление
Обявление
24 Януари 2018
Обявление за възложена поръчка
01 Март 2018
Решение
Решение за откриване
24 Януари 2018
Решение за прекратяване на обществена поръчка
16 Февруари 2018
Договори
Проект на договор
24 Януари 2018
Файлове за преглед
Инвестиционен проект за детска градина с. Врачеш
24 Януари 2018
Инвестиционен проект за детска градина с. Скравена
24 Януари 2018
КСС-Врачеш ОП 1
24 Януари 2018
КСС-Скравена ОП 2
24 Януари 2018
Образци
24 Януари 2018
Техническа спецификация материали ОП 1
24 Януари 2018
Техническа спецификация материали ОП 2
24 Януари 2018
Назад