00257-2018-0002 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от НДЕФ, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш; Обособена позиция №2: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ "Детелина" в село Скравена“

24 Януари 2018г.
Документация
Документация
24 Януари 2018г.
Обявление
Обявление
24 Януари 2018г.
Обявление за възложена поръчка
01 Март 2018г.
Решение
Решение за откриване
24 Януари 2018г.
Решение за прекратяване на обществена поръчка
16 Февруари 2018г.
Договори
Проект на договор
24 Януари 2018г.
Файлове за преглед
Инвестиционен проект за детска градина с. Врачеш
24 Януари 2018г.
Инвестиционен проект за детска градина с. Скравена
24 Януари 2018г.
КСС-Врачеш ОП 1
24 Януари 2018г.
КСС-Скравена ОП 2
24 Януари 2018г.
Образци
24 Януари 2018г.
Техническа спецификация материали ОП 1
24 Януари 2018г.
Техническа спецификация материали ОП 2
24 Януари 2018г.
Назад